Γιατί να επιλέξω EDUACTION ?

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης EDUACTION, με έδρα την Πρέβεζα έρχεται να καθιερωθεί στο χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ως πρωτοποριακός φορέας που εστιάζει στη δημιουργία παράδοσης στην επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση, την καινοτομία και τη δια-βίου μάθηση εν γένει.

Η Πολύχρονη εμπειρία των Στελεχών του Κέντρου, έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την Κοινωνία, τους Ανέργους, τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και τις Επιχειρήσεις της περιοχής.

Το ΚεΔιΒιΜ EduAction έχει ως αποστολή τη μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων-συμπεριφορών στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, με την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και της φιλοσοφίας της δια-βίου μάθησης.

Περισσότερα

Τελευταία Νέα

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης Voucher

Η Δράση αφορά κατάρτιση για 18.000 ωφελούμενους με εκπαιδευτικό επίδομα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

                              Εκδόθηκε ηπροκήρυξη του νέου Επιδοτούμενου Προγράμματος Κατάρτισης VOUCHER γιαεργαζομένους 

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης Voucher Ανέργων με πιστοποίηση H Δημόσια Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης οριζόντιων και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση προσαρμογή

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 EduAction, σε συνεργασία με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων στην

  Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19 και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική: Περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας

Το ΚΔΒΜ  Eduaction υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων».

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Το ΚεΔιΒιΜ  Eduaction, διοργανώνει Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στη

Το ΚΔΒΜ  Eduaction υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικού Ασφαλείας

Τα Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες που η επιχείρηση τους

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

Το ΚεΔιΒιΜ Eduaction, πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης από το ΚΕΜΕΑ, υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα