Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων

By: 568

Το ΚεΔιΒιΜ  Eduaction υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άτομο που απασχολείται σε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή

Προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

By: 672

Το ΚεΔιΒιΜ  Eduaction, διοργανώνει Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 μισθωτούς εργαζόμενους. Tα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου  εργασίας. Με την αποπληρωμή του

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ

By: 627

Το ΚεΔιΒιΜ  Eduaction υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης σε κάθε μία από τις Βασικές Ενότητες Χειρισμού Η/Υ του προγράμματος σπουδών, οι

Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικού Ασφαλείας Β και Γ Κατηγορίας

By: 471

Τα Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες που η επιχείρηση τους ανήκει στη Β και  Γ Κατηγορία. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους,να διαθέτει υπεύθυνο Τεχνικό